Veelgestelde vragen:

Nu contact met Agendia? bel ons op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 op tel.nr. +31 (0) 20 462 1510 of stuur een e-mail: customerservice@agendia.com

1. HOE KAN IK AGENDIA-TESTEN BESTELLEN?

Alleen een bevoegde zorgverlener (chirurg, oncoloog, patholoog) kan een genexpressietest op uw borstkankerweefsel aanvragen.   De lokale oncologisch vertegenwoordigers van Agendia kunnen uw arts daarbij helpen.

2. WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE AGENDIA BORSTKANKERTESTEN?

MammaPrint is geschikt voor patiënten met borstkanker met een tumor kleiner dan 5 centimeter en met 3 of minder lymfeklieruitzaaiingen en zonder uitzaaiingen in de rest van het lichaam. MammaPrint kan worden gebruikt ongeacht ER, PR of HER2 status. Ook voor borstkankerpatiëntes waarbij overwogen wordt om zogenaamde neo-adjuvante therapie te geven (adjuvante therapie voor de operatie) is de test geschikt. In dit geval dient weefsel ingestuurd te worden voordat de therapie gestart wordt.

3. WELKE INFORMATIE LEVERT DE MAMMAPRINT TEST OP?

MammaPrint is een 70-genentest die het risico van terugkeer van uw kanker beoordeelt, d.w.z. hoe waarschijnlijk het is dat u in de toekomst uitzaaiingen van uw tumor zult krijgen.  U krijgt een definitieve uitslag, ofwel een Laag Risico,  ofwel een Hoog Risico.

Een Laag Risico houdt in dat u een kans van 10%, oftewel 1 op de 10, hebt dat de kanker terugkeert binnen 10 jaar zonder behandeling met chemotherapie of hormoontherapie voor of na de operatie. Een Hoog Risico houdt in dat de kans 29% is, oftewel 3 op de 10.9 Deze uitslagen zijn gebaseerd op de resultaten van patiënten die 10 jaar lang werden gevolgd en geen aanvullende behandeling kregen. Een Laag Risico geeft geen garanties dat de kanker niet zal terugkeren, en omgekeerd is een Hoog Risico geen garantie dat u opnieuw kanker krijgt. Met deze uitslagen plus alle andere klinische factoren kunnen u en uw arts een meer geïnformeerde beslissing nemen over de voor u meest geschikte behandeling.

4. WAT BETEKENT HET ALS IK TOT DE GROEP MET EEN LAAG RISICO BEHOOR?

 

Als u tot de groep met een Laag Risico behoort, hebt u een lager risico dat de kanker zal terugkeren en heeft chemotherapie weinig tot geen voordelen voor u.  Onderzoek heeft aangetoond dat de toevoeging van alleen hormoontherapie voor ER positieve borstkanker het risico op terugkeer met wel 50% kan verminderen.23 

5.WAT BETEKENT HET ALS IK TOT DE GROEP MET EEN HOOG RISICO BEHOOR?

Als u tot de groep met een Hoog Risico behoort, kan de toevoeging van chemotherapie als onderdeel van uw behandelingsplan worden overwogen. Hoog-risicopatiënten kunnen worden onderverdeeld in subtypen, waardoor uw behandelingsplan kan worden verfijnd. Deze subtypen geven extra inzicht in de behandeling waar uw tumor het best op zou kunnen reageren: hormoontherapie, chemotherapie, gerichte anti-HER2 therapie of een combinatie.

6. WELKE INFORMATIE LEVERT DE BLUEPRINT OP?

De BluePrint moleculaire subtyperingstest biedt dieper inzicht in uw tumor. Moleculaire subtypering geeft uw arts informatie over hoe de tumorcellen functioneren. Traditionele subtypering (IHC) beoordeelt een tumor door kenmerken die door kleuring zichtbaar worden in de cel en op het oppervalak van te onderzoeken, terwijl moleculaire subtypering dieper gaat en zich op het functionele niveau richt, om te zien welke genen daadwerkelijk het gedrag van de tumor aansturen. In combinatie met MammaPrint onthult BluePrint of u borstkanker van het luminale (A of B), basale of HER2-type hebt. Deze bevindingen zijn van belang om te kunnen bepalen welke behandelingen het meest geschikt zijn voor uw specifieke tumor.

7. WAAROM ZOU IK KIEZEN VOOR MAMMAPRINT EN BLUEPRINT SAMEN?

Samen bieden MammaPrint en BluePrint u en uw arts meer inzicht in de verborgen tumorbiologie. Het risico van terugkeer wordt gecombineerd met moleculaire subtypering. Hierdoor krijgt u een beter beeld van uw vorm van borstkanker en kunt u samen met uw arts een geinformeerde een beter gefundeerde beslissing over uw behandeling nemen.10

8.VERGOEDT MIJN VERZEKERING DE KOSTEN VOOR DE TEST?

Op dit moment vergoeden de meeste verzekeraars de MammaPrint. Agendia vindt dat iedere vrouw, wanneer zij samen met haar arts het raadzaam vindt de MammaPrint test aan te vragen, toegang moet krijgen tot de MammaPrint test. Wanneer uw verzekering de test niet vergoed dan raden we u aan contact op te nemen met de customer service van Agendia die u uitlegt hoe wij dit voor u gaan regelen. (020-4621510)

10.HOE LANG DUURT HET VOOR DE UITSLAG BEKEND IS?

Wij geven een uitslag binnen 10 werkdagen.

What is genomic testing?

Genomic tests look at your specific tumor’s genes, to help find out what’s driving its growth.  Using gene expression testing to help design a tailored treatment plan is called personalized medicine.  These are not the same as genetic tests that determine your inherited risk or hereditary predisposition for cancer.

Your physician will assess many factors prior to determining your treatment plan, including the size of the tumor, lymph node involvement, and the hormone receptor status of your cancer.  These factors, along with your tumor’s genomic profile, can help you and your physician make the most informed treatment decisions for your specific type of cancer.

Your tumor is unique, your treatment should be too

 • Julieta

  Julieta was originally told she needed chemotherapy but wanted to avoid it.

  Share This Video

  Julieta

  Julieta was originally told she needed chemotherapy but wanted to avoid it.

  Share This Video

 • Mary

  Mary is confident knowing that she really needed chemotherapy.

  Share This Video

  Mary

  Mary is confident knowing that she really needed chemotherapy.

  Share This Video

 • Nicole

  Nicole talks about how MammaPrint may have saved her life by letting her doctors know that her tumor was high risk even though it appeared to be low risk by traditional parameters.

  Share This Video

  Nicole

  Nicole talks about how MammaPrint may have saved her life by letting her doctors know that her tumor was high risk even though it appeared to be low risk by traditional parameters.

  Share This Video

 • Dealing with an "intermediate" breast cancer recurrence score

  Breast cancer patient Cari G. explains how MammaPrint’s definitive results helped her and her physician choose the best course of treatment when she was initially given an ambiguous Intermediate result from the 21-gene assay

  Share This Video

  Dealing with an "intermediate" breast cancer recurrence score

  Breast cancer patient Cari G. explains how MammaPrint’s definitive results helped her and her physician choose the best course of treatment when she was initially given an ambiguous Intermediate result from the 21-gene assay

  Share This Video

 • Sherri

  Sherri found it reassuring when her MammaPrint test came back and showed that she had a low risk of recurrence.

  Share This Video

  Sherri

  Sherri found it reassuring when her MammaPrint test came back and showed that she had a low risk of recurrence.

  Share This Video

 • Breast cancer is heterogeneous disease

  Dr. Rene Bernards, PhD, co-developer of MammaPrint® discusses how breast cancer biology drove the discovery of the 70-Gene Breast Cancer Recurrence Assay

  Share This Video

  Breast cancer is heterogeneous disease

  Dr. Rene Bernards, PhD, co-developer of MammaPrint® discusses how breast cancer biology drove the discovery of the 70-Gene Breast Cancer Recurrence Assay

  Share This Video

JOIN A SUPPORT GROUP

Learn more about breast cancer treatment by visiting www.knowyourbreastcancer.com or connect with a support group through the Symphony Sisterhood on Facebook